Foto: Pik Korženjevska (7105 m), Pamir, SSSR, 30. juli 1979., Mujo Mulaosmanović, Branimir Maltarić, prvi BH “sedamtisućnjak”

1974 ———————————————————————————————
10. juli – 01. august
Elbrus (5642 m), Kavkaz, SSSR, VII Jugoslovenski pohod na Kavkaz, org. PS Jugoslavije.
– Muhamed Gafić (Sarajevo), Muhamed Šišić (Sarajevo), pristupili na vrh;

Ullu  – Tau Chan (4207 m)
– Muhamed Gafić (Sarajevo), Muhamed Šišić (Sarajevo) prepenjali sjevernu stijenu.

1976 ———————————————————————————————
31. juli
Pik Korženevske (7105 m), Pamir, SSSR, I BiH alp. exp. “Pamir 76”, org. PS Bosne i Hercegovine.
– Branimir Maltarić (Sarajevo), Alirizah Vatrenjak (Sarajevo), dosegli 7050 m;
– Miodrag Rakić (Sarajevo), dosegao 6000 m.
– Erol Čolaković (Sarajevo), Muhamed Šišić (Sarajevo), zbog bolesti odustali od uspona;

1979 ———————————————————————————————
30. juli
Pik Korženevske (7105 m), Pamir, SSSR, exp. “Pamir 79”, org. PS Jugoslavije.
– Branimir Maltarić (Sarajevo), Mujo Mulaosmanović (Sarajevo), pristupili na vrh.
Prvi vrh iznad 7000 metara na koji su pristupili bh. planinari.
(Prilog na Zone-2000 ->)

April/maj
Mount Everest (8848 m), Himalaya, Nepal, prvenstveni uspon zapadnim grebenom, VII Jugoslovenska himalajska exp. “Everest 79”, org. PS Jugoslavije.
– Muhamed Gafić (Sarajevo), Muhamed Šišić (Sarajevo), dosegli 7170 m.
—————————————————————————————————