Foto: Ngoyumba Kang II (7743 m), Himalaya, Nepal, 10. novembar 1987., Boris Kovačević, prvi prvenstveni uspon na jedan himalajski vrh.

1982 ———————————————————————————————
Januar
Uhuru Peak (5895 m), Kilimanjaro, Tanzania.
– Branimir Maltarić (Sarajevo), Goran Vučičević (Sarajevo), pristupili na vrh.

1983 ———————————————————————————————
Januar
Uhuru Peak (5895 m), Kilimanjaro, Tanzania.
– Boris Kovačević (Sarajevo), Branislav Pajkanović (Sarajevo), pristupili na vrh.

1984 ———————————————————————————————
Juli/august
Damavand (5671 m), Elburs, Iran i Ararat/Agri Dagi (5137 m), Turkey, II Vojvođanska exp., org. PSS Vojvodine.
– Milorad Čarapić (Goražde), Zijo Deljo (Goražde), Nail Dervišević (Travnik), Miloš Droca (Goražde), Murat Gušo (Goražde), Selver Hadžić (Sarajevo), Ozrenka Jakovljević (Pale), Ljerka Kušec (Sarajevo), Naim Logić (Sarajevo), Srećko Mirić (Visoko), Slobodan Simić (Sarajevo), Mehmed Šišić (Sarajevo), Muhamed Šišić (Sarajevo), Mukrim Šišić (Zenica), Vesna Škramić (Sarajevo), Halil Udžvarlić (Sarajevo), Alirizah Vatrenjak (Sarajevo), Raza Voloder (Pazarić), pristupili na oba vrha.
– Nail Dervišević (Travnik), Naim Logić (Sarajevo), Mukrim Šišić (Zenica), Alirizah Vatrenjak (Sarajevo), ispenjali nekoliko smijeri u Alam Kuhu (4850 m), Iran.

1985 ———————————————————————————————
15. juli – 14. august
Pik Komunizma (7495 m), Pamir, SSSR, II BiH alp. exp. “Pamir 85”, org. PS Bosne i Hercegovine.
– Goran Gvozderac (Zenica), Vlado Mičić (Novi Travnik), Mehmed Pjanić (Zenica), Željko Rudan (Sarajevo), pristupili na vrh; – Edin Kajan (Mostar), dosegao 7050 m;
– Muhamed Gafić (Sarajevo), dosegao 7000 m;
– Goran Sladić (Novi Travnik), dosegao 6800 m;
– Danijel Felc (Idrija), dosegao 6500 m;
– Željko Knez (Zenica), dosegao 6500 m.

1986 ———————————————————————————————
Januar
Uhuru Peak (5895 m), Kilimanjaro, Tanzania.
– Mišo Blagojević (Pale), Ljubo Jovanović (Pale), Miloš Šljivić (Pale), Slavko Šimić (Sarajevo), pristupili na vrh.

23. maj – 16. juli
Ande/Cordilleri Blanca, Peru, exp. “Ande 86”, org. UPSD “Bukovik” Sarajevo. Pristupili na vrhove:
– Huascaran (6768 m), Goran Černak, Dragan Ilić, Duško Jovanović, Naim Logić, Slobodan Simić, Muhamed Šišić i Alirizah Vatrenjak;
– Quitijaro (6035 m), Goran Černak, Dragan Ilić, Duško Jovanović, Željko Marić, Levko Mojsovski, Alirizah Vatrenjak;
– Alpamayo (5947 m), Dragan Ilić, Naim Logić, Željko Marić, Muhamed Šišić, Alirizah Vatrenjak;
– Ranrapalca (6162 m), Naim Logić, Alirizah Vatrenjak;
– Toccllalaraju (6034 m), Naim Logić, Alirizah Vatrenjak;
– Nevado Pisco (5760 m), Dragan Ilić, Slobodan Simić, Vesna Škramić, Halil Udžvarlić.

31. juli
Ullu – Tau Chan (4207 m), Kavkaz, SSSR, org. PSD ”Železničar” Novi Sad.
– Edin Durmo i Knez Željko (Zenica), pristupili na vrh smijerom “Daska”;
– Mustafa Hodžić i Edin Kundalić (Zenica), pristupili na vrh “via normale”.

06. august
Elbrus (5642 m), Kavkaz, SSSR, org. PSD ”Železničar” Novi Sad.
– Edin Durmo i Knez Željko (Zenica), pristupili na vrh.

1987———————————————————————————————
Juli
Free Korea Peak (4450 m), Tien Shan, SSSR, alp. exp. “Thien Shan 87”, org. AO “Željezničar”, Zagreb.
– Dragan Ilić (Sarajevo), Željko Rudan (Sarajevo), pristupili na vrh i ispenjali nekoliko smijeri.

10. novembar
Ngoyumba Kang II (7743 m), Himalaya, Nepal, prvenstveni uspon južnim grebenom, IV zagrebačka himalajska exp., org. PDS “Velebit” Zagreb.
– Boris Kovačević (Sarajevo), prvi prvenstveni uspon na jedan himalajski vrh.
(Foto: -> )

1988 ———————————————————————————————
Januar
Aconcagua (6962 m), Ande, Argentina, org. PD “Bjelašnica”, Sarajevo
– Dragan Ilić (Sarajevo), Cvijetin Krnjajić (Sarajevo), pristupili na vrh.

1989 ———————————————————————————————
01. juli – 27. juli
Pik Lenjina (7134 m), Pamir, SSSR, exp. “Pamir 89”, org. PSS Vojvodine.
– Muhamed Gafić (Sarajevo) i Vlado Mičić (Novi Travnik), pristupili na vrh;
– Slobodan Simić (Sarajevo), dosegao 7050 m;
– Snježana Bilač (Zagreb), Salkica Juca (Novi Travnik), dosegli 7000 m;
– Goran Sladić (Novi Travnik), dosegao 6100 m;
– Edin Kajan (Mostar), Željko Knez (Zenica), Drago Puhalić (Novi Travnik), dosegli 5300 m;
– Edin Durmo (Zenica), dosegao 5000 m.

10. oktobar
Mount Everest (8848 m), Himalaya, Tibet-China, V zagrebačka alpinistička ekspedicija, org. PDS “Velebit” Zagreb, prvo ponavljanje australijskog smjera u sjeverozapadnoj stijeni.
– Boris Kovačević (Sarajevo), dosegao 7600 m.
—————————————————————————————————