Foto: Khan Tengri (7010 m), Tien Shan, 15. jul – 24. august 1991., foto Mirza Todorović

1990 ———————————————————————————————
14. juli – 22. august
Pamir, SSSR, III BiH alp. exp. “Pamir 90”, org. PS Bosne i Hercegovine: Pik Korženjevska (7105 m):
– Muhamed Gafić (Sarajevo), Branko Simić (Goražde), Zdenko Veljačić (Zavidovići), pristupili na vrh;
– Jasmin Kahrić (Novi Travnik), dosegao 5400 m.

Pik Četiri (6400 m):
– Goran Bregović (Sarajevo) i Ivica Šutalo (Sarajevo), pristupili na vrh.

24. juli
Nanga Parbat (8125 m), Himalaya, Pakistan, uspon južnom stijenom, slovenska himalajska exp. “Nanga Parbat 90”, org. PS Slovenije.
– Dragan Ilić (Sarajevo), dosegao 7100 m;
– Željko Knez (Zenica), dosegao 6100 m.

Juli
Elbrus (5642 m), Kavkaz, SSSR, exp. “Kavkaz 90”, org. PD “Pobeda” Beograd.
– Dragan Balaban (Sarajevo), pristupio na vrh;
– Milenko Budimir (Banja Luka), Sead Mašić (Prijedor), dosegli 5300 m;
– Samir Mehić (Sarajevo), dosegao 5000 m.

28. juli
Elbrus (5642 m), Kavkaz, Rusija, Prva slavonska exp. “Kavkaz 90”
– Mensur Konjičanin (Visoko), pristupio na vrh.

1991 ———————————————————————————————
15. juli – 24. august
Khan Tengri (7010 m), Tien Shan, SSSR, IV BiH alp. exp. “Tien Shan 91”, org. PS Bosne i Hercegovine.
– Edin Durmo (Zenica), Muhamed Gafić (Sarajevo), Naim Logić (Sarajevo), pristupili na vrh;
– Muhamed Šišić (Sarajevo), dosegao 6900 m;
– Mirza Todorović (Tuzla), dosegao 6000 m.
(Prilog na Zone-2000 ->)

Juli
Pik Moskva (6635 m), Pamir, SSSR, org. PD “Klekovača”, Prijedor.
– Slobodan Bokan (Prijedor), Sulejman Ćuskić (Kozarac), Silvije Sarić (Prijedor), Duško Vujičić (Prijedor), pristupili na vrh.

1992 ———————————————————————————————-
22. januar
Point Lenana (4985 m), Mount Kenya, Kenya, org. PZ Slovenije.
– Mehmed Kolasević (Travnik), pristupio na vrh.

02. februar
Uhuru Peak (5895 m), Kilimanjaro, Tanzania, org. PZ Slovenije.
– Mehmed Kolasević (Travnik), pristupio na vrh.

1994 ———————————————————————————————
Juli – 15. august
Gasherbrum II (8035 m), Karakorum, Pakistan, V BiH alp. exp. “Karakorum 94”, org. PS Bosne i Hercegovine.
– Nail Dervišević (Travnik), dosegao 7400 m;
– Oskar Prebanić (Sarajevo), dosegao 7350 m;
– Alirizah Vatrenjak (Sarajevo), dosegao 7000 m;
– Dženamir Abaza (Sarajevo), Muhamed Gafić (Sarajevo), Muhamed Šišić (Sarajevo), Mukrim Šišić (Zenica), dosegli 6395 m;
– Miran Karabašić (Sarajevo), Ramiz Bisić (Sarajevo), dosegli 5800 m;
– Senada Kreso (Sarajevo), dosegla 4800 m.

1997 ———————————————————————————————
April/Maj
Mount Everest (8848 m), Tibet-China, exp. “Everest 97”, org. Hrvatski planinarski savez.
– Muhamed Gafić (Sarajevo), dosegao 7000 m.

1998 ———————————————————————————————
10. juli
Damavand (5671 m), Elburs, Iran.
– Redžep Grabus (Sarajevo), pristupio na vrh
– Hizreta Grabus (Sarajevo), Tarik Grabus (Sarajevo), dosegli 4400 m.

Juli
Huascaran (6768 m), Ande-Cordillera Blanca, Peru.
– Mukrim Šišić (Zenica, Toronto, Canada), pristupio na vrh.
—————————————————————————————————